آبادانی گستر- مسکن مهر لاهیجان

شرکت آبادانی گستر ار شرکت های همکار آغازگران توسعه پایدار افتخار دارد که تکمیل ۴۰ واحد از آپارتمان های مسکن مهر لاهیجان را واقع در کمربندی بر عهده گرفته است.

این شرکت با بهره گیری از نیروی متخصص بومی و متعهد سعی دارد با کیفیت و سرعت این پروژه را به سرانجام برساند.

عکس های این پروژه در هرمرحله از اجرا در همین صفحه منتشر خواهد شد.

 

 

 

تصاویر پیشرفت پروژه مورخ ۹۵/۵/۷ مسکن مهر لاهیجان – شرکت آبادانی گستر