احداث تصفیه خانه شهرک صنعتی نقره ده آستانه اشرفیه

احداث تصفیه خانه شهرک صنعتی نقره ده آستانه اشرفیه

مجری: شهرک های صنعتی استان گیلان

مشاور: مهندسین مشاور سپید رود گیلان

IMG_20150829_083601 IMG_20150829_083610 IMG_20150829_083914 IMG_20150829_083948ت