الماسی از آغازگران

66559988

بی شک باید سپاسگذار همکار عزیزی باشم که با حضورش در این سازمان توانست رنگ و بوی نظام اداری را در دفترمان چشمگیر تر نموده و تلاش پیشینیان را به هدف نزدیک تر کرد. شالوده و خمیرمایه این سایت نیز محصول تلاش و پیگیری ایشان است. اگرچه بسیاری از زحماتش هنوز به سرانجام نرسید اما من مطمئن هستم با گامهای محکم و راهکارهای عملی بیش از گذشته موجبات ارتقای این نظام را فراهم آورد .

فراموش نمی کنم که ورود ایشان به عنوان “مسئول دفتر” حس و حال دیگری به ما داد.

سعید خوش اندوخته ، الماسی شد بر انگشتر شرکت آغازگران توسعه ؛ الماسی که ما همکارانش هیچوقت نتوانستیم بازخورد مناسب و در شانی از تغییر و تحولاتش نسبت به او داشته باشیم .

تردیدی نیست آنچه در شأن اوست از وی حمایت ، حرف شنوی و تقدیر نشد. فراوانی قدردانی در برابر خوبی ها ، بسیار کمتر از کثرت عیوب جویی افراد است. و گفته اند این از خصلت ذاتی انسان ها علی الخصوص ایرانی ها سرچشمه می گیرد.

ازجمله چیزهایی که از کتاب ” مدیر یک دقیقه ای (1) ” یادم مانده این است : یک مدیر خوب مدیریست که مچ کارکنانش را در زمانی که کارخوب و موثری انجام دادند ، بگیرد. این عبارت کاملا رساست و تفاوت فرهنگ رایج ما با این جمله کاملا مشهود است.

به هر ترتیب من بارها نقش و تاثیر او را در ایجاد آرامش ، هماهنگی و حمایت ، برای شرکت و همکارانش دیده ام و می بینم. کسی که مراقب همه هست . ایشان به تفکر “مدیریت داخلی” شرکت جان داد .

“سعید خوش اندوخته” بقول اهالی فوتبال یک بازیکن بدون توپ است که حضورش را در همه جا ، همه قسمت ها و  همه کارها می توان لمس کرد و البته که خیلی وقت ها ، خیلی ها ممکن است حضورش را نبینیم و یا دم به ندیدن بزنیم. این را همه می دانیم که او اهل نام و ادعا نیست. او که هست و من خیالم بابت خیلی چیزها ، جمع است. او شنونده خیلی از حرف های تنهایی و مشورت هایم نیز هست .

سعید الماس ارزشمند سازمان ماست ، حتی وقتی که سرحال نیست.

——————————————

1 – نوشته اسپنسر جانسون و کنت بلانچار