تصاویر جدید از پروژه احداث سردرب دانشگاه انزلی

photo_2016-06-28_08-12-53

 

photo_2016-06-28_08-12-57