راه اندازی سایت و اتوماسیون زوبین و تقدیر از همکاران

بسیار واجب است از همکارانم علی الخصوص آقای سعید خوش اندوخته بدلیل پیگیری بی مهابا تا وصول نتیجه ، برای راه اندازی این سایت و همپنین نظام اتوماسیون اداری در “مجموعه اقماری هفتگانه کنسرسیوم آغازگران” تقدیر و تشکر ویژه ای به عمل آورم. همانگونه که ایشان به عنوان مسئول دفتر مدیر عامل و مدیر داخلی شرکت وظایف سنگینی را بردوش دارد ، مصرانه پیگیر تکامل و تکمیل کارخود با وجود وسواس ها ، اختلاف سلیقه ها و … بطور ریزبینانه ای است.  دوست گرامی ام آقای مهندس محمد ولیزاده در استارت سایت و راه اندازی آن از دور و نزدیک هیچ همکاری را دریغ ننمود و به آرزوی دیرینه مان جامه عمل پوشاند. همکاران دیگر عزیزم همگی مساعت نمودند مثلا”  مهندس جوان فریمن(سهیل) بابایی در شناسایی و نشست اولیه اتوماسیون در موسسه زوبین و همپنین همکاری در راه اندازی سایت ، و از همکارجوان دیگر که بار دفتر فنی شرکت بدوش او و همکارش سرکارخانم اسدزاده است، آقای فرشید پارسی( که به عنوان یک کارشناس کامپیوتر و دفترفنی بسیار کمک کار همه ماست) نیز همچنین . پشتیبانی مهندس بزرگوار رضا شرافت پیما در تغدیه متنی و تصویری سایت ، طلسم گزینش و ورود مطالب و تصاویر را شکاند. اینجانب وظیفه خود می دانم که از همگان با وجود مشغله هایشان ، در این باب مجددا” تقدیر کنم.