سخنی با شما

نمی دانم چرا شرکت های ساختمانی و تأسیساتی ایرانی پس از ده های متمادی از شروع بکار هنوز نتوانستند روند توسعه جهانی را آغاز کنند. تحقیق و تفحص در  کمپانی های پیشرو جهانی به راحتی تفاوت ها یا شاید عقب ماندگی ها را مشهود می سازد.

شاید یک دغدغه ایرانی بودن “از کجا آغاز کنیم؟” است. این سئوال علی رغم دلفریب و زیبا بودن، که در فرهنگ های سازمانی ایرانی عامل توقف، تعلل و تنبلی می تواند باشد. این سئوال در صورتی اهمیت دارد که جوابش، خودش باشد. یعنی بدون هیچ مکثی “حالا- همینجا”.

ما واقعاً حتی فرصت اینرا نداریم که بپرسیم “چطور؟” و با آنکه نیز می پرسد، هم کاری نداریم.

هدف دو کلمه ای تیم ما افزایش “اعتبار ” و “سود” پایه های چهارگانه میز موفقیت ما توسعه ی “تخصص و تجربه” – “ارتباطات”- “مدیریت ۳۶۰ درجه” – “تفکر اقتصادی” است.