مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پيمانكاري

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری آخرین نسخه “مجموعه پرسشها و پاسخها در امور پیمانکاری” را اعلام نمود.

دانلود PaymankariFAQ13920713