معرفی کتاب Engineer Of 2020 و دانلود آن

این کتاب ترجمه خلاصه شده ای از کتاب مهندسی در قرن حاضر منتشره سازمان ملی فرهنگستان مهندسی آمریکا می باشد.

خواندن این کتاب را به دوستان عزیز توصیه می کنم.

بر روی تصویر کلیک کنید و دانلود کنید

 

engineer of 2020