1-1 3 4

یکی از پروژه های انجام شده بنام صدف کیش می باشد که در ذیل تصاویر مربوط به آن را مشاهده می کنید.

اطلاعات تکمیلی بعدا ارائه خواهد شد.

جهت مشاهده تصاویر بزرگتر بر روی آن کلیک کنید.