پروژه اجرای تعمیرات و بهسازی بخش icu سوختگی و آموزش بیمارستان ولایت

پروژه اجرای تعمیرات و بهسازی بخش icu سوختگی و آموزش بیمارستان ولایت یکی از پروژه هایی است که در سال ۱۳۹۵ توسط شرکت آغازگران توسعه پایدار آغاز گردیده است.

در ذیل تصاویری از این پروژه را مشاهده می کنید.

photo_2016-06-28_08-12-49

 

photo_2016-06-28_08-13-01

photo_2016-06-28_08-13-04