پروژه احداث سردرب دانشگاه انزلی

عکسهای پروژه احداث سردرب دانشگاه در شهر انزلی را مشاهده می کنید.

کارفرمای این پروژه دانشگاه علوم پزشکی گیلان می باشد.

photo_2015-11-27_11-02-06 photo_2015-11-27_11-20-47