پروژه احداث مدرسه شهیدتوکلی در مهرگان قزوین

تصاویری احداث و مرمت مدرسه شهید داود توکلی در مهرگان قزوین را مشاهده می کنید.

کارفرمای این طرح مسکن و شهرسازی استان قزوین می باشد.

 

photo_2015-11-27_11-01-57 photo_2015-11-27_11-02-01