پروژه احداث پارکینک طبقانی در نسیم شهر تهران

تصاویر مربوط به احداث پارکینگ نسیم شهر به کارفرمایی شهرداری اسلام شهر تهران را در زیر مشاهده می کنید.
photo_2015-11-27_11-01-39

photo_2015-11-27_11-01-50