اجرای سپر فولادی یا شیت پایل


شیت دی لنگرود ۲شیت پایل کوبی ایستگاه پمپاژ فاضلاب

این پروژه بدلیل محدودیت زمنین تملیک شده توسط کارفرما و جنس ماسه ای بستر و همچنین تراز آب بالا نیازمند اجرای شیت پایل بود.

شیت دی لنگرود