پروژه تکمیل ساختمان اداری هلال احمر سیاهکل

این پروژ توسط کارگروه شرکت آغازگران توسعه به پیمانکاری شرکت آبادآنی گستر انجام شده است.

نوع کار: تکمیل نماو محوطه سازی و سیمان کاری و احداث دیوار

[information]پروژه تکمیل ساختمان اداری هلال احمر سیاهکل[/information]

[note]تاریخ شروع: مرداد ماه 1393 تاریخ اتمام: اسفندماه 1393[/note]

 

ساختمان اداری هلال احمر سیاهکل (1) ساختمان اداری هلال احمر سیاهکل (2) ساختمان اداری هلال احمر سیاهکل (3) ساختمان اداری هلال احمر سیاهکل (4) ساختمان اداری هلال احمر سیاهکل (5)