پروژه مخزن نیمه مدفون بتنی 10000 متر مکعبی s5 لاهیجان

مخزن  نیمه مدفون بتنی 10000 متر مکعبی s5 لاهیجان

65