پیشرفت کار ایستگاه پمپاژ فاضلاب D لنگرود

با تلاش خستگی ناپذیر تلاشگران شرکت آغازگران توسعه گیلان، پیشرفت حائز اهمیتی در روند تکمیل پروژه پیشرفت کار ایستگاه پمپاژ فاضلاب D لنگرود داشته ایم.

بامید فردایی بهتر و سازندگی بیشتر.

IMG_20150723_102422 IMG_20150723_102441 IMG_20150723_102516 IMG_20150723_102524