کارآموزی وکالت

دعوت به همکاری از وکلا، کارآموزان وکالت جوان و پیگیر برای انجام مشارکتی کارها و پرونده های حقوقی با شرط توافق و تقسیم درآمد در موسسه حقوقی علاقمندان نسبت به تکمیل این فرم و ارسال آن اقدام نمایند. متعاقبا با متقاضیان تماس حاصل خواهد شد.

 

جنسیت
بدون احتساب خودتان
معدل مدرک اخذشده
نحوه آشنایی باما
 
 آپلود مدارک
فایلی انتخاب نشده
بارگذاری مدارک و مستندات
ساخته شده توسطARForms