نتایج نهایی نظر سنجی انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی گیلان

این یک نظرسنجی است که توسط سایت “شرکت آغازگران توسعه” انجام شده است.

[democracy_archives]