نظرسنجی سایت آغازگران در خصوص انتخاب کاندیداهای هیات مدیره نظام مهندسی گیلان

این یک نظر سنجی آزاد است و توسط سایت شرکت آغازگران برگزار می گردد.

 

ابتدا مروری به قوانین کلی نظر سنجی داشته باشیم.

۱- لطفا هرگروه را مجزا انتخاب و ثبت نمائید. برای مشاهده نتیجه هر گروه در ذیل آن نتیجه را کلیک کنید.

۲- باتوجه به اینکه ملاک رای دادن  بر مبنای آی پی هر سیستم می باشد و برای سهولت کار از اسم کاربری استفاده نمی شود لذا با یک آی پی فقط امکان یک بار رای دادن میسر می باشد. مزید امتنان خواهد بود دوستان رای دهنده در امانت داری و حسن ظن با ما همکاری داشته باشند و از رای دادن دوباره و مکرر خودداری فرمایند.

۳- ملاک اصلی رای بر اساس افرادی است که در عضویت نظام مهندسی هستند ولی بنا به احترام افکار عمومی رای دادن برای همگان آزاد است.

 

مهلت نظر سنجی به پایان رسیده است. با تشکر از همه شرکت کنندگان در نظر سنجی

همه باهم فردا پای صندوق های رای نظام مهندسی استان گیلان

چهاردهم مهرماه ۱۳۹۴

 

 

۱- کاندیداهای رشته برق

منتخب شما جهت هیئت مدیره نظام مهندسی استان گیلان در رشته برق کدام ها هستند؟ فقط دو نفر انتخاب کنید.
 • علی پور - کیانوش ۲۵%, ۲۷۶
  ۲۷۶ ۲۵%
  ۲۷۶ - ۲۵% از همه آراء
 • نصر - مجتبی ۲۴%, ۲۵۸
  ۲۵۸ ۲۴%
  ۲۵۸ - ۲۴% از همه آراء
 • پورکاشانی - علی ۱۴%, ۱۵۲
  ۱۵۲ ۱۴%
  ۱۵۲ - ۱۴% از همه آراء
 • یونس پور - مهدی ۱۰%, ۱۱۱
  ۱۱۱ ۱۰%
  ۱۱۱ - ۱۰% از همه آراء
 • پورذاکر عریانی - آزاده ۶%, ۶۶
  ۶۶ ۶%
  ۶۶ - ۶% از همه آراء
 • سیدی زاده پاسکه - رقیه ۵%, ۵۶
  ۵۶ ۵%
  ۵۶ - ۵% از همه آراء
 • میرزازاده - علی ۵%, ۵۴
  ۵۴ ۵%
  ۵۴ - ۵% از همه آراء
 • امیری - مجتبی ۳%, ۲۸
  ۲۸ ۳%
  ۲۸ - ۳% از همه آراء
 • پورمهدی زیده سرایی - محمد ۲%, ۲۴
  ۲۴ ۲%
  ۲۴ - ۲% از همه آراء
 • رضوانی توچاهی - محمد ۲%, ۲۱ رأی،آراء،آراء
  ۲۱ رأی،آراء،آراء ۲%
  ۲۱ رأی،آراء،آراء - ۲% از همه آراء
 • یوسفی درودخانی - رسول ۲%, ۲۱ رأی،آراء،آراء
  ۲۱ رأی،آراء،آراء ۲%
  ۲۱ رأی،آراء،آراء - ۲% از همه آراء
 • میرزنده دل - سیدرضا ۱%, ۱۵
  ۱۵ ۱%
  ۱۵ - ۱% از همه آراء
 • فلاح فردسراوانی - عبدالرضا ۱%, ۱۴
  ۱۴ ۱%
  ۱۴ - ۱% از همه آراء
جمع آراء: ۱۰۹۶
رأی دهندگان: ۰
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ - ۱۳۹۴-۰۷-۱۵
رأی دهی بسته است
بایگانی نظرسنجی‌ها

منتخبین شما در رشته برق سازمان نظام مهندسی استان گیلان - این یک نظر سنجی است.

۲- کاندیدای رشته ترافیک

منتخب شما جهت هیئت مدیره نظام مهندسی استان گیلان در رشته ترافیک کدام ها هستند؟ فقط یک نفر انتخاب کنید.
 • مبصر - علی ۱۰۰%, ۳۱۳
  ۳۱۳ ۱۰۰%
  ۳۱۳ - ۱۰۰% از همه آراء
جمع آراء: ۳۱۳
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ - ۱۳۹۴-۰۷-۱۵
رأی دهی بسته است
بایگانی نظرسنجی‌ها

۳- کاندیداهای رشته شهرسازی

منتخب شما جهت هیئت مدیره نظام مهندسی استان گیلان در رشته شهرسازی کدام ها هستند؟ فقط یک نفر انتخاب کنید.
 • موسوی - سیدمسعود ۴۵%, ۱۷۷
  ۱۷۷ ۴۵%
  ۱۷۷ - ۴۵% از همه آراء
 • علیمرادی - علی ۳۴%, ۱۳۳
  ۱۳۳ ۳۴%
  ۱۳۳ - ۳۴% از همه آراء
 • افشاری - ابراهیم ۲۱%, ۸۳
  ۸۳ ۲۱%
  ۸۳ - ۲۱% از همه آراء
جمع آراء: ۳۹۳
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ - ۱۳۹۴-۰۷-۱۵
رأی دهی بسته است
بایگانی نظرسنجی‌ها

منتخب شما جهت هیئت مدیره نظام مهندسی استان گیلان در رشته شهرسازی

۴- کاندیدهای رشته نقشه برداری

منتخب شما جهت هیئت مدیره نظام مهندسی استان گیلان در رشته نقشه برداری کدام ها هستند؟ فقط یک نفر انتخاب کنید.
 • خمیرانی - حسین ۳۹%, ۳۲۲
  ۳۲۲ ۳۹%
  ۳۲۲ - ۳۹% از همه آراء
 • بدوی - سعید ۲۵%, ۲۰۱ رأی،آراء،آراء
  ۲۰۱ رأی،آراء،آراء ۲۵%
  ۲۰۱ رأی،آراء،آراء - ۲۵% از همه آراء
 • پورخشکواری - عباس ۲۲%, ۱۷۷
  ۱۷۷ ۲۲%
  ۱۷۷ - ۲۲% از همه آراء
 • پور واحدی روشنده - یاسر ۱۴%, ۱۱۶
  ۱۱۶ ۱۴%
  ۱۱۶ - ۱۴% از همه آراء
جمع آراء: ۸۱۶
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ - ۱۳۹۴-۰۷-۱۵
رأی دهی بسته است
بایگانی نظرسنجی‌ها

منتخب شما جهت هیئت مدیره نظام مهندسی استان گیلان در رشته نقشه برداری

۵- کاندیداهای رشته  معماری

منتخب شما جهت هیئت مدیره نظام مهندسی استان گیلان در رشته معماری کدام ها هستند؟ فقط دو نفر انتخاب کنید.
 • کاظمی - آسیابر - مهرداد ۱۷%, ۱۸۸
  ۱۸۸ ۱۷%
  ۱۸۸ - ۱۷% از همه آراء
 • یل درمیان -ماجد ۱۵%, ۱۶۰
  ۱۶۰ ۱۵%
  ۱۶۰ - ۱۵% از همه آراء
 • رمضان نژاد صادق - رضا ۱۴%, ۱۵۳
  ۱۵۳ ۱۴%
  ۱۵۳ - ۱۴% از همه آراء
 • زیران - حمید ۱۲%, ۱۳۰
  ۱۳۰ ۱۲%
  ۱۳۰ - ۱۲% از همه آراء
 • امیرکیایی - سید مهدی ۱۱%, ۱۱۶
  ۱۱۶ ۱۱%
  ۱۱۶ - ۱۱% از همه آراء
 • پوروخشوری - سیدنیما ۱۰%, ۱۰۸
  ۱۰۸ ۱۰%
  ۱۰۸ - ۱۰% از همه آراء
 • مهرگانی - آرش ۷%, ۸۲
  ۸۲ ۷%
  ۸۲ - ۷% از همه آراء
 • نیک فهم خوب روان - بهزاد ۴%, ۴۵
  ۴۵ ۴%
  ۴۵ - ۴% از همه آراء
 • ابراهیمی ماسوله - مجید ۳%, ۳۰
  ۳۰ ۳%
  ۳۰ - ۳% از همه آراء
 • مهردوست شهرستانی - مهران ۳%, ۲۹
  ۲۹ ۳%
  ۲۹ - ۳% از همه آراء
 • بیگی کلشتری - حسن ۲%, ۲۷
  ۲۷ ۲%
  ۲۷ - ۲% از همه آراء
 • ارسلانی - سیروس ۲%, ۲۵
  ۲۵ ۲%
  ۲۵ - ۲% از همه آراء
 • موسی پور - رحمت اله ۱%, ۹
  ۹ ۱%
  ۹ - ۱% از همه آراء
جمع آراء: ۱۱۰۲
رأی دهندگان: ۰
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ - ۱۳۹۴-۰۷-۱۵
رأی دهی بسته است
بایگانی نظرسنجی‌ها

منتخب شما جهت هیئت مدیره نظام مهندسی استان گیلان در رشته معماری

۶- کاندیداهای رشته مکانیک

منتخب شما جهت هیئت مدیره نظام مهندسی استان گیلان در رشته مکانیک کدام ها هستند؟ فقط یک نفر انتخاب کنید.
 • مطلبی - سیدرضا ۳۲%, ۲۳۴
  ۲۳۴ ۳۲%
  ۲۳۴ - ۳۲% از همه آراء
 • معصوم نژاد - مجتبی ۲۱%, ۱۵۲
  ۱۵۲ ۲۱%
  ۱۵۲ - ۲۱% از همه آراء
 • رجبی وارده سرائی - فرشید ۱۶%, ۱۱۵
  ۱۱۵ ۱۶%
  ۱۱۵ - ۱۶% از همه آراء
 • پورحبیب - پژمان ۹%, ۶۲
  ۶۲ ۹%
  ۶۲ - ۹% از همه آراء
 • غفوری - رضا ۷%, ۵۰
  ۵۰ ۷%
  ۵۰ - ۷% از همه آراء
 • اقدسی مازندرانی - سیاوش ۵%, ۳۶
  ۳۶ ۵%
  ۳۶ - ۵% از همه آراء
 • حقیقی پشتیری - دلارام ۴%, ۲۶
  ۲۶ ۴%
  ۲۶ - ۴% از همه آراء
 • جعفری اصل - رقیه ۳%, ۲۱ رأی،آراء،آراء
  ۲۱ رأی،آراء،آراء ۳%
  ۲۱ رأی،آراء،آراء - ۳% از همه آراء
 • عمیدی - آیدن ۲%, ۱۱
  ۱۱ ۲%
  ۱۱ - ۲% از همه آراء
 • باخدای پاسکیابی- رحیم ۱%, ۹
  ۹ ۱%
  ۹ - ۱% از همه آراء
 • ابراهیمی - بابک ۱%, ۷
  ۷ ۱%
  ۷ - ۱% از همه آراء
جمع آراء: ۷۲۳
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ - ۱۳۹۴-۰۷-۱۵
رأی دهی بسته است
بایگانی نظرسنجی‌ها

منتخب شما جهت هیئت مدیره نظام مهندسی استان گیلان در رشته مکانیک

۷- کاندیداهای رشته عمران

منتخب شما جهت هیئت مدیره نظام مهندسی استان گیلان در رشته عمران کدام ها هستند؟ فقط پنج نفر انتخاب کنید.
 • پورنصیری - ایرج ۱۱%, ۲۹۸
  ۲۹۸ ۱۱%
  ۲۹۸ - ۱۱% از همه آراء
 • قاسمیان لنگرودی - عبدالرضا ۱۰%, ۲۷۰
  ۲۷۰ ۱۰%
  ۲۷۰ - ۱۰% از همه آراء
 • مقدادی کاسانی - سینا ۸%, ۲۱۵
  ۲۱۵ ۸%
  ۲۱۵ - ۸% از همه آراء
 • پورغفار مغفرتی - هدی ۷%, ۱۸۴
  ۱۸۴ ۷%
  ۱۸۴ - ۷% از همه آراء
 • بیژن نساز - بیژن ۶%, ۱۶۴
  ۱۶۴ ۶%
  ۱۶۴ - ۶% از همه آراء
 • دست پیمان - ساعد ۶%, ۱۵۸
  ۱۵۸ ۶%
  ۱۵۸ - ۶% از همه آراء
 • لاهیجی - سیدجاهد ۶%, ۱۵۶
  ۱۵۶ ۶%
  ۱۵۶ - ۶% از همه آراء
 • پارساقرابائی - بهزاد ۵%, ۱۴۸
  ۱۴۸ ۵%
  ۱۴۸ - ۵% از همه آراء
 • بهار - آرش ۴%, ۱۲۱ رأی،آراء،آراء
  ۱۲۱ رأی،آراء،آراء ۴%
  ۱۲۱ رأی،آراء،آراء - ۴% از همه آراء
 • شعبانی - حمیدرضا ۴%, ۱۱۱
  ۱۱۱ ۴%
  ۱۱۱ - ۴% از همه آراء
 • الماسی - هادی ۴%, ۱۰۵
  ۱۰۵ ۴%
  ۱۰۵ - ۴% از همه آراء
 • حق پناه کوچصفهانی - محمدرضا ۲%, ۷۰
  ۷۰ ۲%
  ۷۰ - ۲% از همه آراء
 • احمدی مقدم - حامد ۲%, ۶۶
  ۶۶ ۲%
  ۶۶ - ۲% از همه آراء
 • کاظم زاده هریس - آیت ۲%, ۵۹
  ۵۹ ۲%
  ۵۹ - ۲% از همه آراء
 • ابوالفتحی - محمدجواد ۲%, ۵۸
  ۵۸ ۲%
  ۵۸ - ۲% از همه آراء
 • حسینی نسب - آزیتا ۲%, ۵۰
  ۵۰ ۲%
  ۵۰ - ۲% از همه آراء
 • حسن نژاد فشخامی - حامد ۲%, ۴۳
  ۴۳ ۲%
  ۴۳ - ۲% از همه آراء
 • شهباز - پیمان ۱%, ۴۰
  ۴۰ ۱%
  ۴۰ - ۱% از همه آراء
 • رحیمی - بهنام ۱%, ۳۹
  ۳۹ ۱%
  ۳۹ - ۱% از همه آراء
 • رزاقی فرد - علیرضا ۱%, ۳۶
  ۳۶ ۱%
  ۳۶ - ۱% از همه آراء
 • صابر - مرتضی ۱%, ۳۳
  ۳۳ ۱%
  ۳۳ - ۱% از همه آراء
 • اکبرزاده - حمیدرضا ۱%, ۳۳
  ۳۳ ۱%
  ۳۳ - ۱% از همه آراء
 • اصولی طالش - هامان ۱%, ۳۲
  ۳۲ ۱%
  ۳۲ - ۱% از همه آراء
 • شادمند - مهدی ۱%, ۲۷
  ۲۷ ۱%
  ۲۷ - ۱% از همه آراء
 • میرزائی دورودخانی - عسگر ۱%, ۲۷
  ۲۷ ۱%
  ۲۷ - ۱% از همه آراء
 • شکری - پیام ۱%, ۲۶
  ۲۶ ۱%
  ۲۶ - ۱% از همه آراء
 • پورکریمی کوکنه - سعید ۱%, ۲۴
  ۲۴ ۱%
  ۲۴ - ۱% از همه آراء
 • روائی اسپیلی - بهرنگ ۱%, ۲۴
  ۲۴ ۱%
  ۲۴ - ۱% از همه آراء
 • پورشاهی - امیرحسین ۱%, ۲۰
  ۲۰ ۱%
  ۲۰ - ۱% از همه آراء
 • کمالی نیا - حسن ۱%, ۱۷
  ۱۷ ۱%
  ۱۷ - ۱% از همه آراء
 • باقری- مرتضی ۰%, ۱۴
  ۱۴
  ۱۴ - ۰% از همه آراء
 • شفقتی - فرزاد ۰%, ۱۴
  ۱۴
  ۱۴ - ۰% از همه آراء
 • حسینی - محمدرضا ۰%, ۱۳
  ۱۳
  ۱۳ - ۰% از همه آراء
 • صمیمی املشی - ناصر ۰%, ۱۳
  ۱۳
  ۱۳ - ۰% از همه آراء
 • بابائی بازنشین - بهمن ۰%, ۱۳
  ۱۳
  ۱۳ - ۰% از همه آراء
 • صبوری ویشکائی - علی ۰%, ۱۲
  ۱۲
  ۱۲ - ۰% از همه آراء
 • اسکندری لاسکی - داوود ۰%, ۱۱
  ۱۱
  ۱۱ - ۰% از همه آراء
 • متولی کسمائی - هادی ۰%, ۱۰
  ۱۰
  ۱۰ - ۰% از همه آراء
 • حبیب زاده - عباس ۰%, ۹
  ۹
  ۹ - ۰% از همه آراء
 • ویسی - سعید ۰%, ۹
  ۹
  ۹ - ۰% از همه آراء
 • خیرخواه رحیم آبادی - حمید ۰%, ۸
  ۸
  ۸ - ۰% از همه آراء
 • آقازاده لاکانی - پیام ۰%, ۷
  ۷
  ۷ - ۰% از همه آراء
 • عبدالغفور پورکاشانی- حمید ۰%, ۶
  ۶
  ۶ - ۰% از همه آراء
 • علیزاده - مهدی ۰%, ۶
  ۶
  ۶ - ۰% از همه آراء
 • قربانی زرکلامی - علی ۰%, ۶
  ۶
  ۶ - ۰% از همه آراء
 • سلیمانی تکلیمی - سیدمحمد ۰%, ۶
  ۶
  ۶ - ۰% از همه آراء
 • رضوان کپورچالی - ریاض ۰%, ۶
  ۶
  ۶ - ۰% از همه آراء
 • ذکریاپور حسن کیاده - مهیار ۰%, ۵
  ۵
  ۵ - ۰% از همه آراء
جمع آراء: ۲۸۲۲
رأی دهندگان: ۰
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ - ۱۳۹۴-۰۷-۱۵
رأی دهی بسته است
بایگانی نظرسنجی‌ها

منتخب شما جهت هیئت مدیره نظام مهندسی استان گیلان در رشته عمران

 

جهت مشاهده نتایج کلی اینجا کلیک کنید.

 

در صورت هرگونه اشکال احتمالی از این قسمت با ما در تماس باشید لینک تماس با ما

مجددا تاکید می گردد که با هر آی پی فقط یکبار می توانید در نظر سنجی شرکت کنید.