نظرسنجی سایت آغازگران در خصوص انتخاب کاندیداهای هیات مدیره نظام مهندسی گیلان

این یک نظر سنجی آزاد است و توسط سایت شرکت آغازگران برگزار می گردد.

 

ابتدا مروری به قوانین کلی نظر سنجی داشته باشیم.

۱- لطفا هرگروه را مجزا انتخاب و ثبت نمائید. برای مشاهده نتیجه هر گروه در ذیل آن نتیجه را کلیک کنید.

۲- باتوجه به اینکه ملاک رای دادن  بر مبنای آی پی هر سیستم می باشد و برای سهولت کار از اسم کاربری استفاده نمی شود لذا با یک آی پی فقط امکان یک بار رای دادن میسر می باشد. مزید امتنان خواهد بود دوستان رای دهنده در امانت داری و حسن ظن با ما همکاری داشته باشند و از رای دادن دوباره و مکرر خودداری فرمایند.

۳- ملاک اصلی رای بر اساس افرادی است که در عضویت نظام مهندسی هستند ولی بنا به احترام افکار عمومی رای دادن برای همگان آزاد است.

 

مهلت نظر سنجی به پایان رسیده است. با تشکر از همه شرکت کنندگان در نظر سنجی

همه باهم فردا پای صندوق های رای نظام مهندسی استان گیلان

چهاردهم مهرماه ۱۳۹۴

 

 

۱- کاندیداهای رشته برق

منتخب شما جهت هیئت مدیره نظام مهندسی استان گیلان در رشته برق کدام ها هستند؟ فقط دو نفر انتخاب کنید.
 • علی پور - کیانوش 25%, 276
  276 25%
  276 - 25% از همه آراء
 • نصر - مجتبی 24%, 258
  258 24%
  258 - 24% از همه آراء
 • پورکاشانی - علی 14%, 152
  152 14%
  152 - 14% از همه آراء
 • یونس پور - مهدی 10%, 111
  111 10%
  111 - 10% از همه آراء
 • پورذاکر عریانی - آزاده 6%, 66
  66 6%
  66 - 6% از همه آراء
 • سیدی زاده پاسکه - رقیه 5%, 56
  56 5%
  56 - 5% از همه آراء
 • میرزازاده - علی 5%, 54
  54 5%
  54 - 5% از همه آراء
 • امیری - مجتبی 3%, 28
  28 3%
  28 - 3% از همه آراء
 • پورمهدی زیده سرایی - محمد 2%, 24
  24 2%
  24 - 2% از همه آراء
 • رضوانی توچاهی - محمد 2%, 21 رأی،آراء،آراء
  21 رأی،آراء،آراء 2%
  21 رأی،آراء،آراء - 2% از همه آراء
 • یوسفی درودخانی - رسول 2%, 21 رأی،آراء،آراء
  21 رأی،آراء،آراء 2%
  21 رأی،آراء،آراء - 2% از همه آراء
 • میرزنده دل - سیدرضا 1%, 15
  15 1%
  15 - 1% از همه آراء
 • فلاح فردسراوانی - عبدالرضا 1%, 14
  14 1%
  14 - 1% از همه آراء
جمع آراء: 1096
رأی دهندگان: 0
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ - ۱۳۹۴-۰۷-۱۵
رأی دهی بسته است
بایگانی نظرسنجی‌ها

منتخبین شما در رشته برق سازمان نظام مهندسی استان گیلان - این یک نظر سنجی است.

۲- کاندیدای رشته ترافیک

منتخب شما جهت هیئت مدیره نظام مهندسی استان گیلان در رشته ترافیک کدام ها هستند؟ فقط یک نفر انتخاب کنید.
 • مبصر - علی 100%, 313
  313 100%
  313 - 100% از همه آراء
جمع آراء: 313
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ - ۱۳۹۴-۰۷-۱۵
رأی دهی بسته است
بایگانی نظرسنجی‌ها

۳- کاندیداهای رشته شهرسازی

منتخب شما جهت هیئت مدیره نظام مهندسی استان گیلان در رشته شهرسازی کدام ها هستند؟ فقط یک نفر انتخاب کنید.
 • موسوی - سیدمسعود 45%, 177
  177 45%
  177 - 45% از همه آراء
 • علیمرادی - علی 34%, 133
  133 34%
  133 - 34% از همه آراء
 • افشاری - ابراهیم 21%, 83
  83 21%
  83 - 21% از همه آراء
جمع آراء: 393
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ - ۱۳۹۴-۰۷-۱۵
رأی دهی بسته است
بایگانی نظرسنجی‌ها

منتخب شما جهت هیئت مدیره نظام مهندسی استان گیلان در رشته شهرسازی

۴- کاندیدهای رشته نقشه برداری

منتخب شما جهت هیئت مدیره نظام مهندسی استان گیلان در رشته نقشه برداری کدام ها هستند؟ فقط یک نفر انتخاب کنید.
 • خمیرانی - حسین 39%, 322
  322 39%
  322 - 39% از همه آراء
 • بدوی - سعید 25%, 201 رأی،آراء،آراء
  201 رأی،آراء،آراء 25%
  201 رأی،آراء،آراء - 25% از همه آراء
 • پورخشکواری - عباس 22%, 177
  177 22%
  177 - 22% از همه آراء
 • پور واحدی روشنده - یاسر 14%, 116
  116 14%
  116 - 14% از همه آراء
جمع آراء: 816
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ - ۱۳۹۴-۰۷-۱۵
رأی دهی بسته است
بایگانی نظرسنجی‌ها

منتخب شما جهت هیئت مدیره نظام مهندسی استان گیلان در رشته نقشه برداری

۵- کاندیداهای رشته  معماری

منتخب شما جهت هیئت مدیره نظام مهندسی استان گیلان در رشته معماری کدام ها هستند؟ فقط دو نفر انتخاب کنید.
 • کاظمی - آسیابر - مهرداد 17%, 188
  188 17%
  188 - 17% از همه آراء
 • یل درمیان -ماجد 15%, 160
  160 15%
  160 - 15% از همه آراء
 • رمضان نژاد صادق - رضا 14%, 153
  153 14%
  153 - 14% از همه آراء
 • زیران - حمید 12%, 130
  130 12%
  130 - 12% از همه آراء
 • امیرکیایی - سید مهدی 11%, 116
  116 11%
  116 - 11% از همه آراء
 • پوروخشوری - سیدنیما 10%, 108
  108 10%
  108 - 10% از همه آراء
 • مهرگانی - آرش 7%, 82
  82 7%
  82 - 7% از همه آراء
 • نیک فهم خوب روان - بهزاد 4%, 45
  45 4%
  45 - 4% از همه آراء
 • ابراهیمی ماسوله - مجید 3%, 30
  30 3%
  30 - 3% از همه آراء
 • مهردوست شهرستانی - مهران 3%, 29
  29 3%
  29 - 3% از همه آراء
 • بیگی کلشتری - حسن 2%, 27
  27 2%
  27 - 2% از همه آراء
 • ارسلانی - سیروس 2%, 25
  25 2%
  25 - 2% از همه آراء
 • موسی پور - رحمت اله 1%, 9
  9 1%
  9 - 1% از همه آراء
جمع آراء: 1102
رأی دهندگان: 0
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ - ۱۳۹۴-۰۷-۱۵
رأی دهی بسته است
بایگانی نظرسنجی‌ها

منتخب شما جهت هیئت مدیره نظام مهندسی استان گیلان در رشته معماری

۶- کاندیداهای رشته مکانیک

منتخب شما جهت هیئت مدیره نظام مهندسی استان گیلان در رشته مکانیک کدام ها هستند؟ فقط یک نفر انتخاب کنید.
 • مطلبی - سیدرضا 32%, 234
  234 32%
  234 - 32% از همه آراء
 • معصوم نژاد - مجتبی 21%, 152
  152 21%
  152 - 21% از همه آراء
 • رجبی وارده سرائی - فرشید 16%, 115
  115 16%
  115 - 16% از همه آراء
 • پورحبیب - پژمان 9%, 62
  62 9%
  62 - 9% از همه آراء
 • غفوری - رضا 7%, 50
  50 7%
  50 - 7% از همه آراء
 • اقدسی مازندرانی - سیاوش 5%, 36
  36 5%
  36 - 5% از همه آراء
 • حقیقی پشتیری - دلارام 4%, 26
  26 4%
  26 - 4% از همه آراء
 • جعفری اصل - رقیه 3%, 21 رأی،آراء،آراء
  21 رأی،آراء،آراء 3%
  21 رأی،آراء،آراء - 3% از همه آراء
 • عمیدی - آیدن 2%, 11
  11 2%
  11 - 2% از همه آراء
 • باخدای پاسکیابی- رحیم 1%, 9
  9 1%
  9 - 1% از همه آراء
 • ابراهیمی - بابک 1%, 7
  7 1%
  7 - 1% از همه آراء
جمع آراء: 723
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ - ۱۳۹۴-۰۷-۱۵
رأی دهی بسته است
بایگانی نظرسنجی‌ها

منتخب شما جهت هیئت مدیره نظام مهندسی استان گیلان در رشته مکانیک

۷- کاندیداهای رشته عمران

منتخب شما جهت هیئت مدیره نظام مهندسی استان گیلان در رشته عمران کدام ها هستند؟ فقط پنج نفر انتخاب کنید.
 • پورنصیری - ایرج 11%, 298
  298 11%
  298 - 11% از همه آراء
 • قاسمیان لنگرودی - عبدالرضا 10%, 270
  270 10%
  270 - 10% از همه آراء
 • مقدادی کاسانی - سینا 8%, 215
  215 8%
  215 - 8% از همه آراء
 • پورغفار مغفرتی - هدی 7%, 184
  184 7%
  184 - 7% از همه آراء
 • بیژن نساز - بیژن 6%, 164
  164 6%
  164 - 6% از همه آراء
 • دست پیمان - ساعد 6%, 158
  158 6%
  158 - 6% از همه آراء
 • لاهیجی - سیدجاهد 6%, 156
  156 6%
  156 - 6% از همه آراء
 • پارساقرابائی - بهزاد 5%, 148
  148 5%
  148 - 5% از همه آراء
 • بهار - آرش 4%, 121 رأی،آراء،آراء
  121 رأی،آراء،آراء 4%
  121 رأی،آراء،آراء - 4% از همه آراء
 • شعبانی - حمیدرضا 4%, 111
  111 4%
  111 - 4% از همه آراء
 • الماسی - هادی 4%, 105
  105 4%
  105 - 4% از همه آراء
 • حق پناه کوچصفهانی - محمدرضا 2%, 70
  70 2%
  70 - 2% از همه آراء
 • احمدی مقدم - حامد 2%, 66
  66 2%
  66 - 2% از همه آراء
 • کاظم زاده هریس - آیت 2%, 59
  59 2%
  59 - 2% از همه آراء
 • ابوالفتحی - محمدجواد 2%, 58
  58 2%
  58 - 2% از همه آراء
 • حسینی نسب - آزیتا 2%, 50
  50 2%
  50 - 2% از همه آراء
 • حسن نژاد فشخامی - حامد 2%, 43
  43 2%
  43 - 2% از همه آراء
 • شهباز - پیمان 1%, 40
  40 1%
  40 - 1% از همه آراء
 • رحیمی - بهنام 1%, 39
  39 1%
  39 - 1% از همه آراء
 • رزاقی فرد - علیرضا 1%, 36
  36 1%
  36 - 1% از همه آراء
 • صابر - مرتضی 1%, 33
  33 1%
  33 - 1% از همه آراء
 • اکبرزاده - حمیدرضا 1%, 33
  33 1%
  33 - 1% از همه آراء
 • اصولی طالش - هامان 1%, 32
  32 1%
  32 - 1% از همه آراء
 • شادمند - مهدی 1%, 27
  27 1%
  27 - 1% از همه آراء
 • میرزائی دورودخانی - عسگر 1%, 27
  27 1%
  27 - 1% از همه آراء
 • شکری - پیام 1%, 26
  26 1%
  26 - 1% از همه آراء
 • پورکریمی کوکنه - سعید 1%, 24
  24 1%
  24 - 1% از همه آراء
 • روائی اسپیلی - بهرنگ 1%, 24
  24 1%
  24 - 1% از همه آراء
 • پورشاهی - امیرحسین 1%, 20
  20 1%
  20 - 1% از همه آراء
 • کمالی نیا - حسن 1%, 17
  17 1%
  17 - 1% از همه آراء
 • باقری- مرتضی 0%, 14
  14
  14 - 0% از همه آراء
 • شفقتی - فرزاد 0%, 14
  14
  14 - 0% از همه آراء
 • حسینی - محمدرضا 0%, 13
  13
  13 - 0% از همه آراء
 • صمیمی املشی - ناصر 0%, 13
  13
  13 - 0% از همه آراء
 • بابائی بازنشین - بهمن 0%, 13
  13
  13 - 0% از همه آراء
 • صبوری ویشکائی - علی 0%, 12
  12
  12 - 0% از همه آراء
 • اسکندری لاسکی - داوود 0%, 11
  11
  11 - 0% از همه آراء
 • متولی کسمائی - هادی 0%, 10
  10
  10 - 0% از همه آراء
 • حبیب زاده - عباس 0%, 9
  9
  9 - 0% از همه آراء
 • ویسی - سعید 0%, 9
  9
  9 - 0% از همه آراء
 • خیرخواه رحیم آبادی - حمید 0%, 8
  8
  8 - 0% از همه آراء
 • آقازاده لاکانی - پیام 0%, 7
  7
  7 - 0% از همه آراء
 • عبدالغفور پورکاشانی- حمید 0%, 6
  6
  6 - 0% از همه آراء
 • علیزاده - مهدی 0%, 6
  6
  6 - 0% از همه آراء
 • قربانی زرکلامی - علی 0%, 6
  6
  6 - 0% از همه آراء
 • سلیمانی تکلیمی - سیدمحمد 0%, 6
  6
  6 - 0% از همه آراء
 • رضوان کپورچالی - ریاض 0%, 6
  6
  6 - 0% از همه آراء
 • ذکریاپور حسن کیاده - مهیار 0%, 5
  5
  5 - 0% از همه آراء
جمع آراء: 2822
رأی دهندگان: 0
۱۳۹۴-۰۷-۱۲ - ۱۳۹۴-۰۷-۱۵
رأی دهی بسته است
بایگانی نظرسنجی‌ها

منتخب شما جهت هیئت مدیره نظام مهندسی استان گیلان در رشته عمران

 

جهت مشاهده نتایج کلی اینجا کلیک کنید.

 

در صورت هرگونه اشکال احتمالی از این قسمت با ما در تماس باشید لینک تماس با ما

مجددا تاکید می گردد که با هر آی پی فقط یکبار می توانید در نظر سنجی شرکت کنید.