آگهی دعوت به همکاری

بدینوسیله اعلام میدارد شرکت آغازگران توسعه جهت تکمیل کادر دفتر فنی و اجرایی خود در شهر رشت از علاقمندان دعوت به همکاری میکند.

تخصص های مورد نیاز:

۱- سرپرست کارگاه بومی و مجرب در زمینه سازه های بتنی و تصفیه خانه فاضلاب

۲- معاون کارگاه بومی و مجرب در زمینه سازه های بتنی و تصفیه خانه فاضلاب

۳- کمک حسابدار با توان تنخواه گردانی و کار با نرم افزار حسابداری – مرد

جهت ارائه درخواست  با تکمیل فرم ها در لینک زیر درخواست خود را ارسال ومنتظر تماس شرکت حداکثر تا ۴۸ ساعت بعد از ارسال فرم ها  برای مصاحبه حضوری باشید.

لطفا از تماس تلفنی و مراجعه حضوری به شرکت خودداری نمائید.

به درخواستهایی که غیر از این طریق ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مهلت ارسال تا دهم مرداد ماه سال جاری

با تشکر شرکت آغازگران

فرم پرسشنامه درخواست همکاری