پرسشنامه استخدامی

فرم درخواست و پرسشنامه استخدامی

 

اینجانب با علم و آگاهی کامل از تمام شرایط درخواست کار با صداقت و امانت نسبت به تکمیل این پرسشنامه اقدام کرده ام. چنانکه در هر مرحله از گزینش و یا همکاری خلاف هر یک از ادعاهای فوق ثابت گردد، روال همکاری و تعهد بصورت یک طرفه از طریق شرکت فسخ و اینجانب ملزم به پرداخت خسارت و مستوجب برخورد قانونی خواهم بود، لذا با علم به این مسئله موافقت خود را با تمامی شرایط ذکر شده در این پرسشنامه اعلام میدارم. این سند بایستی جداگانه پس از تکمیل پرینت و به ضمیمه همین درخواست برای شرکت ارسال گردد و مبنای قرارداد اولیه کاری نیز به شمار می آید. ضمنا شرکت در قبول و یا رد این پرسشنامه کاملا مختار می باشد و ارسال و پرکردن این پرسشنامه هیچ ملاک و تعهدی از بابت رابطه استخدامی یا تعهد کاری برای شرکت نمی باشد. با ارسال این فرم موافقت خود را اعلام می نمایم.

کاربر گرامی، شما می توانید فرم های رزومه و پرسشنامه استخدام را از ذیل این صفحه دانلود و به همراه  کپی کارت ملی و شناسنامه و مدرک تحصیلی بصورت یک فایل زیپ توسط همین فرم ارسال نمائید.(اجباری نیست).

نمونه فرم های  پرسشنامه و رزومه

فرم نمونه روزمه را دانلود کنید

فرم نمونه پرسشنامه را دانلود کنید

 

فرم الکترونیکی درخواست استخدام

جنسیت
بدون احتساب خودتان
معدل مدرک اخذشده
نحوه آشنایی باما
 
 آپلود مدارک
فایلی انتخاب نشده
بارگذاری مدارک و مستندات
ساخته شده توسطARForms